Vrienden van Technolab

Stichting Technolab Leiden wordt gefinancierd door bijdragen van scholen, bedrijven, fondsen en de gemeente Leiden. Op deze pagina beschrijven we de overeenkomsten met basisscholen.

Hoe werkt het?

Technolab verbindt leerlingen, leerkrachten en bedrijven met elkaar en verrijkt zo het onderwijs. Heel veel mensen in de regio Leiden zijn betrokken bij het werk van Technolab: scholen, bedrijven, overheid, fondsen, culturele instellingen en particulieren. Zij zijn onmisbaar voor ons en helpen ons onze missie te realiseren: Jongeren enthousiast maken voor natuur & techniek! Heeft u als school belangstelling om deel te nemen aan het programma van Technolab, dan kunt u Vriend van Technolab worden en contact opnemen met Sven Quax, sven@technolableiden.nl. Onder workshops en projecten vindt u ons volledige aanbod. En zodra u Vriend bent, kunt u gemakkelijk online reserveren.

VRIENDEN van Technolab:

Jaarlijkse bijdrage inclusief BTW Aantal workshops per jaar
Basisscholen in Leiden:
€ 1..099 10
€ 2.198 22
Basisscholen buiten gemeente Leiden:
€ 2.198 10

 

VRIENDEN
Wij maken onderscheid tussen de volgende groepen:

  • Vriend/Goede vriend: Basisscholen die workshops volgen bij Technolab en deelnemen aan projecten kunnen kiezen voor een meer of minder uitgebreid ‘abonnement’.
  • Inplannen van workshops op de locaties van Technolab doet de school zelf via de website.
  • VO Vriend: Scholen in het Voortgezet Onderwijs volgen workshops en projecten bij Technolab waarin zoveel mogelijk met de betreffende school wordt samengewerkt. Voorafgaand aan het schooljaar wordt samen met de school een planning gemaakt, op basis waarvan de financiële bijdrage van de school aan Technolab wordt bepaald.

GOEDE VRIENDEN van Technolab
Technolab streeft naar intensieve samenwerking met scholen in de aangesloten gemeenten, o.a. in lessenseries en projecten. Daarvoor maken we met VRIENDEN graag afspraken op maat om GOEDE VRIENDEN te worden.

KOSTEN
Voor de structurele financiering van workshops en projecten ontvangt Technolab bijdragen van bedrijven, fondsen en de gemeente Leiden. De kostprijs van een workshop bij Technolab bedraagt € 500,- exclusief BTW. Dankzij bijdragen van bedrijven en fondsen bedraagt de bijdrage voor scholen maximaal de helft van de kostprijs. Voor basisscholen ontvangt Technolab extra subsidie van de gemeente Leiden. De bijdrage voor Leidse basisscholen aan de workshops is daarom nog een stuk lager. Scholen in de regio Leiden waarvoor Technolab geen gemeentelijke subsidie ontvangt, kunnen komend schooljaar nog wel deelnemen aan de workshops bij Technolab, maar niet op de school zelf. Met de regiogemeenten worden de mogelijkheden besproken om aan te sluiten bij de regeling met de gemeente Leiden.

Wil je op de hoogte zijn van alles dat er op en rond Technolab gebeurt?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

Technolab Leiden

Telefoonnummer:
071-5191324

info@technolableiden.nl
KvK: 27372497

Fan van Technolab

Technolab moet je meemaken!

Wij zijn erg blij met uw donaties.

Zullen we elkaar volgen? Leuk!

Facebook Twitter