Vrienden van Technolab

Stichting Technolab Leiden wordt gefinancierd door bijdragen van scholen, bedrijven, fondsen en de gemeente Leiden. Op deze pagina beschrijven we de overeenkomsten met basisscholen.

Technolab werkt als leerwerkbedrijf samen met scholen en bedrijven in de regio aan een rijke leeromgeving in 3 labs:

TALENTLAB: leerlingen en studenten helpen om hun talenten en interesses te ontdekken, zodat zij een betere keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding of een andere wijze vinden om hun talenten te ontwikkelen. Het ontwikkelen van talenten is ook een speerpunt in de leerwerkomgeving van Technolab zelf. Meer dan 100 mensen met verschillende opleidingen en achtergronden werken samen in teams, regelmatig samen met partnerorganisaties en/of via gedeeld werkgeverschap.

MAAKLAB: maken en praten met apparaten is de toekomst waarop we mensen in de regio voorbereiden door samen te maken, te leren en te doen. Maakplaats071 is ingericht als een centrale plek om met leerlingen, studenten en leerkrachten duurzame producten te maken en van en met elkaar te leren. Zo stimuleren wij zelf ontwerpen, creativiteit en handigheid. Dit doen we ook met plezier samen met en bij scholen en bedrijven die daarvoor in zijn.

NATUURLAB: natuurwetenschap en technologie ervaren op een actieve manier, door onderzoekend en ontwerpend leren in je eigen omgeving. Dit doen wij in en samen met Rijksmuseum Boerhaave, de Hortus, het Singelpark en de groene omgeving van Holland Rijnland. Samen werken aan een duurzame wereld is daarbij voor ons het centrale thema.

Heeft u als school belangstelling om deel te nemen aan het programma van Technolab, dan kunt u Vriend van Technolab worden en contact opnemen met Ben Schippers, ben@technolableiden.nl. Onder workshops en projecten vindt u ons volledige aanbod. En zodra u Vriend bent, kunt u gemakkelijk online reserveren.

KOSTEN
Voor de structurele financiering van de 3 labs ontvangt Technolab bijdragen van bedrijven, fondsen en de gemeente Leiden. De kostprijs van een workshop bij Technolab bedraagt € 500,- exclusief BTW. Dankzij bijdragen van bedrijven en fondsen bedraagt de bijdrage voor scholen maximaal de helft van de kostprijs. Voor basisscholen ontvangt Technolab extra subsidie van de gemeente Leiden. De bijdrage voor Leidse basisscholen aan de workshops is daarom nog een stuk lager. Scholen in de regio Leiden waarvoor Technolab geen gemeentelijke subsidie ontvangt, kunnen komend schooljaar nog wel deelnemen aan de workshops bij Technolab, maar niet op de school zelf. Met de regiogemeenten worden de mogelijkheden besproken om aan te sluiten bij de regeling met de gemeente Leiden.

VRIENDEN van Technolab:

Jaarlijkse bijdrage inclusief BTW Aantal workshops per jaar Waarvan op school
Basisscholen in Leiden:
€ 1.039,39 10 4
€ 2.078,78 22 8
Basisscholen buiten Leiden:
€ 1.559,09 10
  • Tot en met groep 3 komt Technolab ook op school in Leiden: inplannen in overleg door Technolab
  • Inplannen van workshops op de locaties van Technolab doet de school zelf via de website.

GOEDE VRIENDEN van Technolab
Technolab streeft naar intensieve samenwerking met scholen in de aangesloten gemeenten, o.a. in lessenseries en projecten. Daarvoor maken we met VRIENDEN graag afspraken op maat om GOEDE VRIENDEN te worden.

Wil je op de hoogte zijn van alles dat er op en rond Technolab gebeurt?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

Technolab Leiden

Telefoonnummer:
071-5191324

info@technolableiden.nl
KvK: 27372497

Fan van Technolab

Technolab moet je meemaken!

Wij zijn erg blij met uw donaties.

Zullen we elkaar volgen? Leuk!

Facebook Twitter