ANBI-status

Verklaring ANBI-status Technolab Leiden

Hieronder vind je onze Verklaring van het Bestuur van de Stichting Technolab Leiden omtrent de vereisten van ANBI´s:

Naam van de instelling

Stichting Technolab Leiden

Fiscaal nummer

8220.75.106

Contactgegevens

Stichting Technolab
Bètaplein 28
2321 KS Leiden
info@technolableiden.nl

Doelstelling

Stichting Technolab Leiden:
• Inspireert jongeren op het gebied van natuur & techniek: ‘hoe zit mijn wereld in elkaar’?
• Helpt kinderen en jongeren hun talenten te ontdekken.
• Wil de tekorten op de arbeidsmarkt op het gebied van technologie omlaag brengen.
• Slaat een brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt en is een intermediair tussen scholen en bedrijven.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter en een penningmeester

Beloningsbeleid

De stichting werkt met freelancers. De hoogte van de beloningen is op hetzelfde niveau als salarissen in het basisonderwijs. De bestuursleden zijn allen onbezoldigd.

Financiële verantwoording

Zie  jaarrekening 2021, jaarrekening 2022,

Voor vragen over deze verklaring kunt u per e-mail contact opnemen met het bestuur van Technolab Leiden via info@technolableiden.nl