Willie Wortel Wedstrijd 2022

Deze week worden de halvefinalisten van de Willie Wortel Wedstrijd bekend gemaakt! Honderden leerlingen van eerste en tweede klassen uit de regio Leiden doen mee aan deze populaire uitvinderswedstrijd.

Opdrachtgever en thema

Dunea Duin & Water is de opdrachtgever van deze editie van de Willie Wortel Wedstrijd. Daarom hebben alle uitvindingen iets te maken met het thema ‘Water in Nederland’. In Nederland is de omgang en het gebruik van water natuurlijk aan de orde van de dag. Denk maar eens aan het water tekort in de zomer, straten die blank staan na een hevige regenbui of watergebruik rondom je huis.  

Inzendingen

Leerlingen van zeven middelbare scholen hebben zich de afgelopen weken verdiept in verschillende problemen met water. Ze mochten zelf kiezen voor welk probleem zij een uitvinding wilden bedenken. Veel teams hebben de focus gelegd op watergebruik rondom huis. Ze vroegen zich bijvoorbeeld af hoe een slimme uitvinding ervoor kan zorgen dat er minder water verspilt wordt. Kan je er bijvoorbeeld voor zorgen dat een douche tijdelijk stopt met stromen wanneer je je haren met shampoo aan het inzepen bent? En hoe maak je een wc die wel hygiënisch is maar veel minder water gebruikt dat onze huidige wc’s?

Andere teams hielden zich dan weer bezig met de zeespiegelstijging. Kunnen er bijvoorbeeld hogere of innovatievere dijken worden gebouwd die ons én beschermen tegen de zee én ervoor zorgen dat we zout water om kunnen zetten in zoet water?

Halve finale

De inzendingen stroomden bij Technolab binnen en het ene idee was nog beter dan het andere! Het was dan ook heel moeilijk voor het Willie Wortel team om halvefinalisten te kiezen. We willen alle deelnemende scholen en teams in ieder geval bedanken voor hun harde werk en toffe uitvindingen.

Na de bekendmaking nodigen we de halvefinalisten uit op Technolab. De teams gaan hier aan de slag om een prototype van hun uitvinding te bouwen. Hiervoor hebben ze de beschikking over alle apparaten, gereedschappen en materialen die aanwezig zijn in het kluslokaal op Technolab. Een uitvinderswedstrijd gaat natuurlijk niet alleen om denken en ontwerpen maar vooral ook om bouwen!