PWS-Begeleiding

Vanuit Technolab zijn we medio oktober gestart met de begeleiding van 11 profielwerkstuk (PWS) projecten. De leerlinggroepen die hier aan mee doen zijn afkomstig van 4 verschillende scholen: Stedelijk Gymnasium, DaVinci Kagerstraat, Agora, en Bonaventuracollege Mariënpoel.

 

Tijdens de begeleiding coacht Technolab deze leerlingen op een activerende manier, waarbij zij zoveel mogelijk zelfstandig werken en na korte instructie gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Technolab. Bij de selectie van de projecten die door ons begeleid worden geven wij voorrang aan onderwerpen die goed passen bij de thema’s waar we vanuit Groen Doen aan werken. Zoals:bioclock, voeding & bewegen, plant-aardig, circulair, duurzame energie. Zo is er een groep die onderzoekt hoe je een zo zuinig mogelijke elektrische fiets ontwerpt en een groep die op een ontwerp broedt voor het opwekken van stroom uit regen. Een andere groep probeert in kaart te brengen wat de invloed van schermtijd voor het slapen gaat heeft op de biologische klok. 

“Technolab heeft materiaal, kennis en ervaring om te faciliteren bij het maken van profielwerkstukken.”

Dirk Lichtenberg

Bestuurslid Technolab

 

Dit project is geïnitieerd door één van onze bestuursleden Dirk Lichtenberg. Ongeveer een jaar geleden sprak hij de intentie uit om mee te helpen aan het versterken van de verbinding tussen havo/vwo en Technolab, om meer praktijk en actief leren in het voortgezet onderwijs te brengen. Dirk: “Tijdens presentaties van de profielwerkstukken van de hoogste klassen blijkt dat maar een heel klein deel ook daadwerkelijk iets gemaakt of gebouwd heeft. Dat is zonde! Technolab heeft materiaal, kennis en ervaring om te faciliteren bij het maken van profielwerkstukken.”

Wij kijken uit naar de eindresultaten van de 11 groepen leerlingen!