Hallo allemaal,

2021 was weer een bijzonder jaar. Aan de positieve kant zie ik dat we als gemeenschap heel flexibel om kunnen gaan met de lastige omstandigheden die door corona worden veroorzaakt. Daarentegen zouden we veel meer kunnen doen aan effectieve maatregelen voor een duurzamere wereld en laten we ook binnen Nederland nog teveel kansen liggen om jongeren meer perspectief te bieden.

In het onderwijs merken we dat juist de jongeren die de meeste ondersteuning nodig hebben door corona de meeste nadelen ondervinden. Gelukkig wordt er op meerdere fronten hard gewerkt om zoveel mogelijk praktische lessen door te laten gaan.

Met Technolab proberen we daar zo goed mogelijk aan bij te dragen. In 2021 hebben we toch nog aan 28.299 deelnemers activerende natuur & techniek lessen kunnen geven en hebben we 50 Meesters en 171 stagiairs, studenten en vrijwilligers opgeleid. Een nieuwe ontwikkeling is dat we ook ruim 600 leerkrachten en docenten bijscholing hebben gegeven in actief techniek, natuur en technologie onderwijs, zodat zij kunnen helpen bij het in de praktijk brengen van onze magie.

Via lesprogramma’s op school, keuzevakken en projecten zoals Stad van de Toekomst, enthousiasmeren we steeds meer jongeren voor natuur & techniek. In 2022 gaan we met scholen samen onze leerlijn Mediawijsheid verder uitbreiden, gaan we met Klimaatmakers in de wijken op lokaal niveau aan een duurzame wereld werken en gaan we met MAAK! in meerdere scholen een klein Technolab oprichten.

Wij houden goede moed, ondanks de tegenslagen waar we nu als wereld mee te maken hebben. Samen met jullie nemen we graag het voortouw om een goede bijdrage te leveren aan actief natuur & techniek onderwijs voor een betere en duurzamere wereld.

Ontdek dat je het kan!

Hartelijke groet,

Ben Schippers

Ben Schippers, Directeur Technolab Leiden

Meedoen als middelbare school aan de Talent & Toekomstweek? Wij nemen contact met je op:

5 + 12 =