De leerkrachttrainingen

tijdens de Lorentzweken

 

Hoe laat je als school al je leerkrachten ervaring op doen met het werken met onderzoekend en ontwerpend leren (O&O)? En hoe krijg je een gedeelde visie op Wetenschap en techniek onderwijs? Dat kan op vele manieren. Het team van de Lortentzschool deed het zo: alle leerkrachten werden getraind tijdens de projectweken die de school bij Technolab draaide.

Terwijl de leerlingen de workshops volgden, zijn we met de leerkrachten aan het werk gegaan binnen het thema Wetenschap en Techniek. ​

Iedere dag kwam een jaargang (4 klassen) langs voor workshops. Tijdens de ochtend gingen de leerkrachten van die klassen aan de slag met visievorming op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. In de middag werd er gewerkt aan een les(senserie) op de O&O manier.

Om te komen tot een gedeelde visie over wetenschap en techniek onderwijs had Technolab een visiespel ontwikkelt. Voor thema’s als Inhoud, Speel- en leeractiviteiten, Bronnen en materiaal, maar ook Tijd, de Rol van de leerkracht, Groeperingsvormen, Observeren en evalueren en Doelen waren meerdere stellingen ontwikkelt. Iedere leerkracht ging zelf na welke stelling hij/zij vond passen bij O&O om dit vervolgens met collega’s te bespreken. In meerdere rondes werd er gediscussieerd, overlegd, overtuigd en naar elkaar geluisterd. Net zo lang tot dat er per onderwerp maximaal 3 stellingen waren.
Op deze manier is er door het team nagedacht over wat O&O onderwijs voor iedereen inhoud en welke aspecten hiervan belangrijk zijn. Deze input wordt door de schoolleiding gebruikt zodat er een breed gedragen visie is voor het wetenschap en techniek onderwijs. Hierdoor zal de implementatie en borging in het onderwijsaanbod van de school beter verlopen en is het doordrongen in de haarvaten van het onderwijs.  ​

​Het tweede deel van de dag stond in het teken van onderwijsontwikkeling. Ieder jaargroep had van te voren een thema doorgegeven waar ze aan willen werken. Het doel was om aan het einde van de training met een les(senserie) naar huis te gaan. Deze lessen voert het team later in het schooljaar uit in de eigen klas. Elkaar inspireren en van elkaar leren is hierbij de rode draad. Zo heeft iedere groep weer een mooie les ontwikkelt op de O&O manier.

Een groep is gelijk aan de slag gegaan met de bijen en hoe bloemen vocht opnemen

Ook interesse om je team ervaring op te doen met Onderzoekend en Ontwerpend leren? Neem contact op met Chantal, chantal@technolableiden.nl

Leerkrachten Training