Onderzoekend en ontwerpend leren in de klas

Het afgelopen schooljaar zijn wij op Technolab gestart met “Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) in de klas”.

“Onderzoekend en ontwerpend leren” in de klas? Een hele mond vol, maar hoe werkt dat dan en wat houdt het precies in?

Bij de workshops die in het kader van “OOL in de klas” worden aangeboden, komt Technolab naar de school zelf toe en geeft daar dan W&T-workshops vanuit de principes van het onderzoekend en ontwerpend leren.

Uh, de principes van onderzoekend en ontwerpend leren?

Bij onderzoekend leren gaat het voornamelijk om het uitvoeren van experimenteel onderzoek, waarbij leerlingen wetenschappelijke concepten onderzoeken. Leerlingen maken zichzelf hierbij nieuwe kennis en vaardigheden eigen door te zoeken naar antwoorden op vragen over gebeurtenissen, situaties, organismen, verschijnselen en voorwerpen. Bij ontwerpend leren staat het ontwerpen van een product of het bedenken van een oplossing voor een probleem centraal.

Kan je een voorbeeld geven van een workshop die jullie hebben gegeven voor “OOL in de klas”?

De onderwerpen die bij “OOL in de klas” aan bod komen, worden steeds samen met de school bepaald en sluiten aan bij de WO-methode en/of het thema van de klas. Inmiddels hebben we projecten uitgevoerd bij de Kring, de Leidse Houtschool, de Josephschool en de Woutertje van Leyden. Thema’s die daarbij langsgekomen zijn, zijn onder andere: weer en klimaat, magentisme, duurzaamheid, tijd, katrollen, wrijving, aquaducten, tandwielen, licht en schaduw en kleding. Bij de laatste workshop onderzoeken leerlingen verschillende eigenschappen van verschillende stoffen, zoals de structuur, de sterkte, duurzaamheid en brandbaarheid (zie foto).  

Wat is eigenlijk de meerwaarde van “OOL in de klas”?

Kinderen tonen van nature verwondering, een brede interesse, leergierigheid en verbazing omtrent de wereld om hen heen. “OOL in de klas” zet deze kenmerken in als krachtig middel om tot leren te komen. Hierbij wordt verwondering steeds ingezet als waardevol startpunt, van waaruit de leerlingen in de rol van onderzoeker en zoveel mogelijk vanuit hun eigen vragen op onderzoek uitgaan. Kortom, de didactiek van OOL geeft kinderen de ruimte om te leren op een manier die bij hen past, aansluit bij hun belevingswereld en hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Het stimuleert een nieuwsgierige en probleemoplossende houding en brengt leerlingen kennis en vaardigheden bij die nodig zijn om in de 21ste eeuw mee te doen, zoals creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken.

Bieden jullie deze workshops volgend schooljaar ook weer aan?

Jazeker, “OOL in de klas” is met veel enthousiasme ontvangen door de betrokken scholen en leerkrachten. Volgend jaar bieden we ook de versie “OOL in de klas 2.0” aan, waarbij we door nauwe en actieve samenwerking met de betrokken leerkrachten tijdens alle te doorlopen fasen, van ontwikkeling tot evaluatie, voorzien in een stukje hands-on professionalisering op het gebied van OOL. Zo hopen we bij te kunnen dragen aan een stukje duurzame borging van OOL in het onderwijs. Over de verder invulling hiervan houden we jullie natuurlijk op de hoogte in toekomstige nieuwsbrieven en binnenkort ook op de site. Dus stay tuned!

Meedoen als middelbare school aan de Talent & Toekomstweek? Wij nemen contact met je op:

4 + 2 =