Hoe meer vrienden, hoe meer TECHNOLAB

Steun Technolab, Doneer en word vriend

Technolab is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor het mogelijk is om met belastingvoordeel te doneren aan onze stichting. Als u ons voor vijf jaar steunt, is uw gift volledig belasting aftrekbaar. U kunt zo meer geven, zonder dat het u meer kost.

Maximaal belastingvoordeel

Een periodieke gift met maximaal belastingvoordeel is gemakkelijk te regelen door onderstaande schenkingsovereenkomst te gebruiken. Ingevuld en ondertekend kan je deze toesturen naar Technolab, Bètaplein 28, 2321 KS Leiden. Wij ondertekenen de overeenkomst en sturen deze retour voor uw administratie.

Belangrijk om te weten:

– De ondertekendatum is de startdatum.

– Het gekozen jaarlijks bedrag moet elk kalenderjaar gedoneerd worden voor minimaal vijf jaar. Alleen dan is de overeenkomst geldig en geniet je van maximaal fiscaal voordeel.

– Indien je een partner hebt, moet deze ook tekenen.

– Wij adviseren om de retour gekregen overeenkomst goed te bewaren; de Belastingdienst kan hierom vragen.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag. Neem contact op via vriend@technolableiden.nl of bel (071) 519 13 24.