Technolab Docenttraining

Bij dit traject op maat werken we nauw en actief samen. Van ontwikkeling naar implementatie tot evaluatie. Zelf doen en ervaren staan hierbij centraal. Aan het einde van het traject heb je, als docent inspiratie en kennis opgedaan en voor een groot deel je eigen ‘Onderzoekend en ontwerpend leren’-programma ontworpen en gegeven, aansluitend op het curriculum/thema van de klas.

 

 

Docenttraining Activerend leren in de praktijk 

 Leren door zelf te doen. Een mooi streven voor in de klas. Maar hoe maak je het waar in de praktijk?

De trainingen hebben als doel docenten handvaten te geven om de didactiek van Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) structureel toe te passen in de onderwijspraktijk. Elke bijeenkomst is een mix van training en uitwisseling, waarbij steeds de link wordt gelegd met de eigen schoolpraktijk. We behandelen theoretische achtergrond, verdiepen op de eigen ingebrachte onderwijsvraag/-uitdaging, dit afgewisseld met activerende werkvormen, didactiek en reflectie. Zelf doen en ervaren staan centraal.

Er zijn voor leerkrachten drie soorten trainingen te volgen:

 

Docenttraining simultaan aan projectweek voor de leerlingen

Scholen die een projectweek op Technolab hebben met hun school kunnen ervoor kiezen om naast onderwijs voor de leerlingen ook docenten te trainen gedurende de week. Elke klas en docent zijn dan een dag op Technolab. De training wordt op maat gemaakt om te werken aan de leerdoelen, leerlijnen en methoden van de school. Sommige scholen komen elk jaar weer terug en brengen zo elk jaar verdieping aan in de visie en leerlijn, zowel voor de leerling als de docent.

 

Onderwijs Ontwerp Lab

Vier keer per jaar organiseert Technolab een bijeenkomst voor docenten, die graag meer activerend onderwijs willen in de klas. Tijdens deze woensdagmiddagen worden docenten met dezelfde thema’s of doelgroepen aan elkaar gekoppeld, ontwerpen ze onder leiding van Technolab lesprogramma’s en inspireren we elkaar voor rijker O&O onderwijs.

 

Heidagen

Wil je een sterke start maken met jouw onderwijsteam? Je samen richten op doelen en ambities met activerende werkvormen? Zet bijvoorbeeld een mooie leerlijn uit rondom Digitale Geletterdheid of vorm een activerende basis en werkwijze binnen een nieuwe lesmethode, zoals Da Vinci of Blink.

Bij interesse, mail naar renske@technolableiden.nl