Tropomi?!

Onze partner Airbus werkt mee aan het grootschalige project van Tropomi. Deze bijzondere raket meet luchtkwaliteit vanuit de ruimte, aan diverse broeikasgassen zoals stikstofdioxide, koolmonoxide, methaan en ozon worden dagelijks metingen gedaan. Met een superhoge resolutie kan deze held vanuit de ruimte zelfs ín steden meten hoe het daar precies gesteld is met de lucht! Zo kunnen klimaatveranderingen goed in kaart gebracht worden.

Lees meer en kijk een aflevering van het programma Hollandse Meesters via deze link.