fbpx

Technolab aanbod schooljaar 2021-2022

Volgend schooljaar hopen we van de beperkingen van Corona maatregelen verlost te zijn en weer volop actief en inspirerend onderwijs te kunnen geven. Vanuit ons nieuwe kenniscentrum gaan elke dag teams naar scholen toe om onderwijs te geven. Op onze locatie kunnen we groepen tot 120 leerlingen tegelijk ontvangen!

 

Aanbod

Technolab biedt 3 producten aan, 3 leerlijnen opgebouwd uit programma’s die een goede invulling en aanvulling zijn op onderdelen van het curriculum van het basisonderwijs: 

  1. ToekomstTaal: digitale geletterdheid en programmeervaardigheden
  2. Onderzoeken & Ontwerpen: actief wetenschap en techniek onderwijs 
  3. Groen Doen: denken en handelen voor een duurzame wereld
Hieronder worden deze leerlijnen kort omschreven.
 
 
 

Leerlijn ToekomstTaal

Deze leerlijn omvat alle SLO leerdoelen Computational thinking (Denkvaardigheden en technologie richting programmeren). 

Kort samengevat zijn de einddoelen (bron: www.curriculum.nu/digitale-geletterdheid): 
  • Leerlingen leren mogelijkheden van digitale technologie kennen en creatief om te gaan met de mogelijkheden van digitale technologie. Zij leren digitale technologie wendbaar en creatief te gebruiken in ontwerp- en maakprocessen. 
  • Leerlingen leren dat mensen digitale technologie aansturen. Zij leren de basisbeginselen van programmeren kennen en toepassen om problemen op te lossen. Leerlingen leren programmeren om complexere problemen creatief op te lossen. Zij maken kennis met AI en robotica en leren nadenken over de waarde van technologie voor hun persoonlijk leven en de samenleving.

 

Leerlijn onderzoeken & ontwerpen

De lesprogramma s in deze leerlijn zijn altijd vakoverstijgend. De focus ligt op de inhoudslijn “Oriëntatie op jezelf en de wereld” en meer specifiek op de kerndoelen 42 tot en met 46.  

  • Leerlingen leren vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vragen stellen. Ze leren antwoorden (onder)zoeken, voorspellingen doen, een onderzoek opzetten, plannen en uitvoeren en de resultaten hiervan ordenen, analyseren, presenteren, reflecteren en discussiëren.  

Leerlingen leren vanuit verwondering en nieuwsgierigheid problemen of behoeften signaleren. Ze leren oplossingen bedenken voor problemenwensen en eisen formuleren, schematisch tekenen, plannen, prototypes maken, constructie- en bewegingsprincipes toepassen, geschikt materiaal en gereedschap kiezen, uitleggen, demonstreren, presenteren, beoordelen, reflecteren en discussiëren. 

 

Leerlijn Groen Doen 

De leerlijn Groen Doen heeft als doel om jongeren kennis, bewustzijn en vaardigheden te leren waardoor zij duurzaam kunnen handelen in onze samenleving. 
De leerlijn dekt kerndoel 34 (De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen) en kerndoel 39 (De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu).

Andere Innovatie Challenges

Willie Wortel Wedstrijd is begonnen! De Stad van de Toekomst

Willie Wortel Wedstrijd is begonnen! De Stad van de Toekomst

Willie Wortel Wedstrijd van start! De Stad van de Toekomst De stad van de toekomst, hoe zou die eruit zien? Steeds meer mensen willen wonen en werken in een stad. Waar gaan zij dan wonen en hoe zien hun huizen eruit? Steeds vaker zijn er hittegolven en extreme...

De Technolab Docenttrainingen zijn van start!

De Technolab Docenttrainingen zijn van start!

De Technolab Docenttrainingen zijn van start! Hoe stimuleer je de nieuwsgierigheid van je leerlingen? Hoe krijg je ze betrokken en enthousiast? Hoe creëer je een plek waar ze in voor hen betekenisvolle lessen leren onderzoeken en ontwerpen door vooral te doen! Voor...

Meet the Stagiaire: Romy

Meet the Stagiaire: Romy

Meet the Stagiaire: Romy Heb je die prachtige header voor onze social media al gezien? Of de grote banners die bij Technolab voor de deur staan? Het zijn echte meesterwerkjes en ontworpen door: Romy Lalmohamed! Nieuwsgierig naar Romy en haar stage bij Technolab? En...